Każdy właściciel swojego auta jest zobowiązany do zakupu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) P.P.M.. Mimo tego wymogu na polskich drogach nadal jeżdżą nieubezpieczone pojazdy. Według statystyk Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ich liczba to około 90 000 samochodów.

Co z odszkodowaniem, jeżeli sprawca wypadku nie miał polisy OC? W takim przypadku szkodę likwiduje nie zakład ubezpieczeń, lecz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie także postępowanie regresowe, czyli zwrot całości lub części wypłaconych przez UFG świadczeń poszkodowanemu.

Dotychczasowe kary za brak OC nie odstraszają w pełni, ale już od 2019 roku kara za nieposiadanie ubezpieczenia auta osobowego dłużej niż 2 tygodnie będzie równa 4 500 zł. Nieubezpieczony rekordzista, jak informuje UFG, wobec którego wszczęto postępowanie regresowe jest zobowiązany oddać blisko 4 000 000 zł.

Kancelarie odszkodowawcze oferują swoją pomoc nawet w najtrudniejszych przypadkach. Każdy klient może liczyć na profesjonalną obsługę, którą zapewnia wyspecjalizowana i doświadczona kadra. Każdego dnia podmioty zrzeszone w Izbie walczą o sprawiedliwość dla poszkodowanych w różnych tragicznych zdarzeniach.