Przypadki błędu medycznego niestety nie należą do rzadkości. Na lekarzu ciąży odpowiedzialność za nasze zdrowie, jednak przez swoją pomyłkę może wyrządzić nam ogromną krzywdę. Skutki jednej, złej decyzji możemy odczuwać przez kolejne lata życia.

Do najczęstszych takich błędów, które skutkują znacznym uszczerbkiem na zdrowiu albo – w skrajnych przypadkach – utratą życia należą: błąd diagnostyczny – nierozpoznanie lub nieprawidłowe rozpoznanie stanu zdrowia pacjenta, błąd terapeutyczny – nietrafne leczenie, przeprowadzenie zabiegu bezpodstawnego z punktu widzenia medycyny, nienależyte wykonanie zabiegu operacyjnego, błąd organizacyjny – podjęcie nieprawidłowej decyzji przez osoby kierujące jednostkami medycznymi (szpital, gabinet prywatny), błąd techniczny – niewłaściwe, pod względem technicznym, wykonanie czynności leczniczej.

Jeżeli przydarzyło Ci się jedno z tych nieszczęśliwych zdarzeń, to pamiętaj, że masz prawo do odszkodowania. W tego typu problemach kancelarie odszkodowawcze mogą uzyskać dla Ciebie wszelkie należne świadczenia z polisy OC odpowiedzialnego za szkodę. Po analizie Twojej sytuacji i niezbędnej dokumentacji eksperci z kancelarii odszkodowawczych przygotują spersonalizowaną pomoc w sprawie, po to, aby wywalczyć dla Ciebie jak najwyższe odszkodowanie.