„Pomoc Poszkodowanym –
Ogólnopolska Izba Pośredników
i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych”
ul. Maksymiliana Kolbego 18
59-220 Legnica

kontakt@pomocposzkodowanym24.pl