„Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych” to organizacja zrzeszającą podmioty zajmujące się kompleksowym doradztwem osobom poszkodowanym w zakresie roszczeń odszkodowawczych i pomocą w procesie likwidacji szkody przez podmiot do tego zobowiązany (np. kierowcy w ramach umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych).

Izba realizuje standardy działania rynku doradztwa odszkodowawczego, jak również Kodeks etyczny, dotyczący współpracy z osobami poszkodowanymi. „Pomoc Poszkodowanym – OIPiPFO”  zajmuje też stanowisko branży odszkodowawczej  w odniesieniu do projektów prawnych związanych z działalnością członków Izby.

Zarząd Izby

aq_block_8

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk - Prezes Zarządu

Radca prawny, dyrektor i komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych EuCO, jednej z największych w kraju kancelarii specjalizujących się w odszkodowaniach. Joanna Smereczańska-Smulczyk kreuje nowe rozwiązania prawne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i za pośrednictwem mediów edukuje społeczeństwo na temat przysługujących mu praw.

aq_block_10

mec. Krzysztof Jaworski – Wiceprezes Zarządu

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył studia prawnicze w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych. Od kilkunastu lat specjalizuje się w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w zakresie prawa ubezpieczeń, a także postępowaniach grupowych.

aq_block_13

Katarzyna Benroth – Członek Zarządu

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu i Państwowego Studium Kształcenia Animatorów. Dyrektor Europejskiego Centrum Odszkodowań, menadżer, przedsiębiorca, trener, coach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w sprzedaży oraz zarządzaniu, zarówno w biznesie tradycyjnym, jak i w marketingu sieciowym. Uczestniczka licznych szkoleń sprzedażowych i menadżerskich.

aq_block_15

Adam Juniszewski – Członek Zarządu

Absolwent prestiżowej w branży sprzedaży bezpośredniej MLM Business Academy oraz Studium Nauczycielskiego w Legnicy. W latach 1997-2009 prowadził Biuro Tłumaczeń Językowych, szkołę językową i centrum korepetycji. Od 2011 roku związany z EuCO S.A., obecnie jako Dyrektor Generalny. Współzałożyciel Rady Menadżerów EuCO, współtwórca „5 kroków” – sposobu wdrażania nowego agenta.