W praktyce zdarza się, że wywalczone  świadczenie zostaje decyzją sądu pomniejszone, z powodu przyczynienia się osoby poszkodowanej do powstania lub powiększenia szkody.

Najczęściej o takiej sytuacji mówimy kiedy np. poszkodowany spożywa alkohol wraz z kierowcą lub gdy wtargnie przed nadjeżdżający pojazd, czy np. nie zapnie pasów.

Przy ocenie przyczynienia nie ma jednak mowy o automatyzmie. Dla przykładu, w sytuacji zderzenia się czołowego dwóch pojazdów przy prędkości 100 km/h nie istnieją takie pasy bezpieczeństwa, które mogłyby uchronić przed zgonem, stąd brak ich zapięcia nie wpływie w żaden realny sposób na zwiększenie ryzyka zgonu. Oznacza to w tym konkretnym przypadku brak przyczynienia.

Obliczenie odszkodowania pomniejszonego o poziom przyczynienia się poszkodowanego przedstawia się następująco: ustalamy wartość odszkodowania, np. 5.000 zł. – 20% (przyczynienia) = 4.000 zł należnego odszkodowania.

Kwestie te reguluje kodeks cywilny. Pojęcie to dotyczy wszystkich szkód: osobowych i rzeczowych.

mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk

Prezes Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych

Tags: , , , , , ,