Organizacja Pomoc Poszkodowanym zabrała głos w dyskusji na temat niektórych propozycji zmian w prawie dot. kancelarii odszkodowawczych.”

Mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk, Prezes izby „Pomoc Poszkodowanym”, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” odniosła się do postulatów senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w tym do pomysłów rozliczeń za poprowadzoną z sukcesem sprawę Klienta:

– Zbyt daleko idące ograniczenia mogą zlikwidować branżę lub zmusić kancelarie do przekształcenia się w firmy windykacyjne – powiedziała mec. Joanna Smereczańska-Smulczyk.

Propozycje przedstawione na posiedzeniu Komisji w dn. 5 czerwca br. wymagają dalszej pogłębionej analizy. Należy mieć na uwadze to, aby prawo nie ograniczało pomocy dla osób poszkodowanych w wypadkach i innych ciężkich zdarzeniach losowych.

 

 

Tags: , , , , ,