W ofertach polis ubezpieczeniowych można przebierać godzinami. Często różnią się one – z pozoru – drobnymi szczegółami. Jednak te „drobiazgi” mogą mieć później dla nas bardzo duże znaczenie. Poniżej podpowiadamy – na co powinniśmy zwrócić uwagę zanim podpiszemy umowę z firmą ubezpieczeniową.

Przede wszystkim warto dokładnie sprawdzić zakres naszej ochrony. Najczęściej jest nim ubezpieczanie od ognia/ pożaru i innych zdarzeń losowych. Owe „inne zdarzenia losowe” nie zawsze są takie same w różnych towarzystwach ubezpieczeń. Często zawierają powódź, przepięcie prądu, czy upadek drzewa lub zalanie. Zawracajmy na to uwagę, ponieważ niekoniecznie zawsze są one w pakiecie. Niekiedy należy dopłacić za zdarzenie od którego chcemy się ubezpieczyć.

Kolejną kwestią, wartą sprawdzenia, jest pojęcie „huraganowego wiatru”. Koniecznie sprawdźmy w umowie, jaka jest jego prędkość w m/s. Może się okazać, że nasza szkoda została spowodowana przez podmuchy wiatru o niższej wartości, niż ta przewidziana w umowie. Wtedy nie otrzymamy odszkodowania. Z uwagi na to, że ten żywioł przybiera w Polsce na sile, warto ubezpieczyć się także od ryzyka upadku drzewa na nasze mienie.

W przypadku pożaru zwróćmy uwagę czy ubezpieczenie obejmuje również szkody spowodowane akcją gaśniczą, np. zalanie na skutek działań straży pożarnej.

Czasem warto dodatkowo poszerzać ochronę. Np. na zabezpieczenie się przed skutkami uderzenia pioruna. Aby chronić sprzęt elektroniczny ubezpieczenie musi zawierać odrębne ryzyko przepięcia i uszkodzenia naszych urządzeń.

Sprawdźmy jak szczegółowo firma ubezpieczeniowa definiuje zalanie. Czy ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w typowych przypadkach, jak: wylanie wody, innych płynów na skutek awarii urządzeń, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, pozostawienie otwartych kranów, cofnięcie się ścieków z kanalizacji. Na marginesie, pamiętajmy, że powódź nie oznacza zalania. Ta odnosi się ona zawsze do sił przyrody.

Warto również rozważyć ubezpieczenie się od szkód, które sami możemy spowodować. Na rynku są dostępne polisy „OC w życiu prywatnym”. Zwróćmy uwagę na sumę ubezpieczenia, czyli kwotą do jakiej firma ubezpieczeniowa zapłaci za nas oraz jakie ryzyka oraz na zagrożenia, jakie ta opcja zawiera. Na rynku oferowane są też ubezpieczenia od wandalizmu na skutek działań osób trzecich.

Przy wyborze polisy zawsze zwracajmy uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia. W praktyce ubezpieczeń pojawiają się dwa pojęcia: wartość odtworzeniowa i rzeczywista. Wartość odtworzeniowa to kwota jaką otrzymasz, aby na miejsce utraconej rzeczy nabyć dokładnie taką samą. Wartość rzeczywista wartość rynkowa uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy. Nie jest ona taka jak w dniu zakupu, prawie zawsze niższa (amortyzacja – spadek wartości).

Tags: , , , , , , , , , , , , ,