Każdy rodzic wie, jak wiele nieprzewidzianych sytuacji może zdarzyć się podczas letniego, beztroskiego wypoczynku. Aby poradzić sobie ze skutkami ewentualnych nieprzyjemnych wydarzeń, warto przed wyjazdem zwiększyć ochronę naszych dzieci.

Wśród najbardziej popularnych polis jest ubezpieczenie NNW, tj. od doznanego uszczerbku na zdrowiu. Jest to typowa polisa na czas podroży dziecka, ale możemy ją wykupić także na okres roku szkolnego. Wypłacona suma odszkodowania będzie ilorazem kwoty za każdy stwierdzony % trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Kolejną wartą rozważenia polisą jest zwrot kosztów leczenia, pobytu w szpitalu, zakupu leków, rehabilitacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku wyjazdów zagranicznych. Koszty leczenia mogą być tam wielokrotnie wyższe niż w Polsce. Również ubezpieczenie dotyczące zwrotu kosztów transportu do kraju w przypadku choroby może okazać się dobrym wyborem, zwłaszcza gdy możemy dodatkowo zapewnić naszemu dziecku komfort powrotu do kraju z opiekunem. Ubezpieczenia mogą pokrywać podróż samolotem, samochodem czy pociągiem.

W przypadku gdy nasze dziecko wyrządzi szkodę, np. innym dzieciom lub osobom dorosłym, ze względu na swój naturalny etap rozwoju emocjonalnego, uczestnictwo w zabawach lub też np. zniszczy lub uszkodzi sprzęt elektroniczny należący do innych osób, możemy skorzystać z wykupionej wcześniej polisy OC odpowiedzialności cywilnej na takie właśnie wypadki. Przed wyjazdem sprawdźmy jakich dokumentów wymaga ubezpieczyciel, czy wystarczy oświadczenie opiekuna wycieczki, czy też musimy zwrócić się o zaświadczenie do miejscowej policji.

Tak jak w przypadku wszystkich innych ubezpieczeń turystycznych pamiętajmy o zapewnieniu w nich jak najwyższej sumy gwarancyjnej. Jej wartość pozwoli nam na pełne pokrycie kosztów zaistniałych szkód. Sprawdźmy także, czy towarzystwo ubezpieczeń wymaga uregulowania przez nas należności, np. za pobyt w szpitalu – i dopiero wówczas refunduje poniesione koszty – czy też wystarczające jest telefoniczne zgłoszenie szkody.

Możemy zawrzeć kilka umów ubezpieczenia. Nie ma tu ograniczenia ilościowego. Pamiętajmy również o obszarze działania polisy, tj. kraju w którym nasze dziecko będzie spędzać wakacje oraz o opłaceniu składki ubezpieczeniowej. Bez tej technicznej czynności towarzystwo ubezpieczeń odmówi nam wypłaty odszkodowania. Jak najszybciej zawiadamiajmy towarzystwo ubezpieczeń o szkodzie.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,