Do kolizji drogowych dochodzi często, gdy wiele drobnych czynników nałoży się na siebie. Chwilowa nieuwaga czy ludzka słabość mogą doprowadzić do nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Zdarza się, że do wypadku przyczynia się kilka osób. Co w sytuacji, kiedy jesteśmy współwinni takiemu zdarzeniu – przyczyniliśmy się do niego i jednocześnie doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu? Czy wtedy można starać się o odszkodowanie?

Nawet jeżeli sąd wydał niekorzystne dla Ciebie orzeczenie, nie oznacza to odebrania prawa do świadczenia za doznane cierpienie. Nadal możesz walczyć o odszkodowanie, jednak jego wysokość będzie pomniejszona proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do wypadku. Warto poprosić o pomoc kancelarię odszkodowawczą, która pomoże Ci wywalczyć jak najlepsze warunki otrzymania świadczenia.

Bardzo często bywa tak, że poszkodowany, ubiegający się o odszkodowanie, musi samotnie zmierzyć się z potężną instytucją zakładu ubezpieczeń, które odmawia wypłaty należności lub proponuje niską kwotę świadczenia. Oddając sprawę kancelarii odszkodowawczej zyskujesz pomoc doświadczonego i efektywnego pełnomocnika, który w Twoim imieniu walczy o jak najwyższe odszkodowanie.