Zgodnie z kodeksem cywilnym małoletni, którzy nie ukończyli 13 lat, nie ponoszą odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę. Przyjmuje się, że ze względu na stopień rozwoju, nie są w stanie prawidłowo ocenić sytuacji, a więc w pełni kierować swym postępowaniem. I co za tym idzie, nie można im w całości odmówić odszkodowania za szkodę, która jest rezultatem ich działań.

Typowymi zdarzeniami z udziałem małoletnich, przyczynili się do wypadku są: wtargnięcie na jezdnię np. podczas zabawy blisko drogi, kierowanie rowerem po drogach publicznych pomimo braku karty rowerowej, korzystanie z maszyn rolniczych czy poruszanie się w terenie niezabudowanym bez „odblasków”.

Sąd Najwyższy  wskazuje, że w przypadku małoletniego, który nie ukończył 13 roku życia, nie można mówić o winie, a tym samym również o szkodzie, która powstała wyłącznie z winy poszkodowanego. Należy jednak pamiętać, że małoletni może przyczynić się do szkody, a więc ponosi częściową odpowiedzialność. Mówi o tym zasada prawna uchwaloną przez skład 7 sędziów Sądu Najwyższego, w której stwierdzono, iż „okoliczność, że wyłączną przyczyną powstania szkody (…) jest zachowanie się poszkodowanego, któremu ze względu na wiek winy przypisać nie można, nie zwalnia od odpowiedzialności przewidzianej w tych przepisach, uzasadnia jednak zmniejszanie wysokości odszkodowania na podstawie instytucji przyczynienia” określonej w art. 362 k.c., (zasadę tę potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18.03.1997 roku (sygn. akt ICKU 25/97, publ. Prok. I Pr. 1997/10/32).

Pamiętaj, że dzięki wsparciu firm odszkodowawczych zrzeszonych w organizacji „Pomoc Poszkodowanym – Ogólnopolska Izba Pośredników i Przedstawicieli Firm Odszkodowawczych” masz szansę uzyskać najwyższe możliwe odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Dzięki pieniądzom, które kancelarie odszkodowawcze skutecznie wywalczyły dla poszkodowanych, mają oni możliwość pełnego powrotu do zdrowia, normalnego funkcjonowania i podejmowania aktywności zawodowej.

Tags: , , , , , , , , , ,