Powszechnie bardzo często zamiennie używamy określeń kolizji i wypadku, ale czy tak naprawdę wiemy, jak odróżnić od siebie te dwa pozornie podobne zdarzenia? Czy wiemy, jak zachować się w obu przypadkach i jakie przysługuje nam odszkodowanie?

Świadomość tego, czy dane zdarzenie było wypadkiem, czy kolizją jest bardzo ważna. Inaczej należy postępować w przypadku uczestniczenia w wypadku, aniżeli w kolizji. Różnice między nimi są bardzo istotne, a pojęć nie można stosować zamiennie.

Podział na wypadki i kolizje jest ściśle powiązany z kwalifikacją czynu sprawcy. W przypadku kolizji sprawca odpowiada za wykroczenie zagrożone karą grzywny. Gdy sprawca spowoduje wypadek, odpowiada za swój czyn, jak za przestępstwo. Odpowiedzialność za wypadek określa szczegółowo art. 177 Kodeksu karnego.

O kolizji mówimy, kiedy żaden z uczestników zdarzenia nie ucierpiał albo, jak wskazuje ustawodawca, leczenie poszkodowanego nie trwa dłużej niż 7 dni. Dlatego kolizje zazwyczaj określamy mianem stłuczek. Zasadniczo nie ma potrzeby wzywać policji, wystarczy spisać odpowiednie oświadczenie ze sprawcą kolizji. Obecność funkcjonariuszy okaże się konieczna, jeżeli będziemy mieli problem z osiągnięciem porozumienia albo podejrzewamy, że sprawca kierował pojazdem pod wpływem alkoholu.

Z wypadkiem mamy do czynienia, kiedy w wyniku zdarzenia drogowego są ofiary śmiertelne bądź osoby w nim uczestniczące doznają obrażeń ciała. W tym przypadku niezwłocznie powiadamiamy pogotowie ratunkowe, policje i wzywamy inne odpowiednie służby. W przeciwieństwie do kolizji, sprawca wypadku ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami kodeksu karnego.

Poszkodowanym w kolizji albo wypadku przysługuje stosowne odszkodowanie. Zdarzały się przypadki, w których ubezpieczyciel odmawiał wypłaty z polisy OC, bądź zaniżał wysokość należnego odszkodowania. Kiedy istnieje takie podejrzenie, o swoje prawa i pieniądze możemy walczyć jedynie przed sądem. Nie pozostajemy jednak z tym sami. Na rynku działają kancelarie odszkodowawcze, które mogą nas wesprzeć w uzyskaniu, jak najlepszych warunków odszkodowania.