Wypadek komunikacyjny może dotknąć każdego z nas. Poruszając się samochodem, autobusem, czy po prostu idąc chodnikiem jesteśmy narażeni na ryzyko nieszczęśliwej sytuacji. Często nieświadomie nasze dzieci mogą się przyczynić do zdarzenia, które może mieć dramatyczne skutki. Jeżeli sprawcą wypadku jest dziecko, które w jego wyniku doznało uszczerbku na zdrowiu, to czy możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie?

Odpowiedź na to pytanie uzależniona jest od wieku dziecka. Jest to spowodowane faktem, że osobie małoletniej, która nie ukończyła 13 lat w świetle prawa, nie można jednoznacznie przypisać winy. Pomimo tego zapisu można jednak uznać, że małoletni przyczynił się do powstania wypadku.

W takich sytuacjach odszkodowanie przyznane przez zakład ubezpieczeń może zostać pomniejszone o stopień przyczynienia do wypadku. To czy można w danej sprawie liczyć na odszkodowanie, będzie zależało od okoliczności wypadku i szczegółowej analizy stopnia odpowiedzialności uczestników zdarzenia za jego skutki.

Warto w tego typu przypadkach skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą, która w gronie swoich doświadczonych ekspertów zapewni pełną pomoc w sprawie. Cała procedura walki o odszkodowanie jest skomplikowana i zawiła, więc wsparcie osób o specjalistycznej wiedzy jest niezbędne.